Erőnléti, felkészülési edzésterv készítés, edzéstartás

Erőnléti, felkészülési edzésterv készítés, edzéstartás

Bármely sportágról legyen is szó, kisebb vagy nagyobb mértékben a teljesítmény függ a sportolók erejétől, gyorsaságától és állóképességétől, azaz a kondicionális és koordinációs képességeiktől. Sportág specifikus, hogy a teljesítmény milyen arányban tulajdonítható ezeknek a fizikai képességeknek, azonban mind az alapsportágak (atlétika, úszás, szertorna) mind a látványsportok (labdajátékok) ezekre a képességekre építenek.

Ma már – ahol erre van mód – a sportolók kondicionális állapotáért erre specializálódott edző felelős. Az erőnléti edzések általánosan a felkészülési időszakban kapnak nagyobb teret, míg a versenyidőszakban a fenntartásuk a cél. Sportágfüggő, hogy mely kondicionális képességre van a leginkább szükség hozzá. Természetesen az edzéstervet úgy kell összeállítani, hogy az figyelemmel legyen a sportoló jelenlegi teljesítményszintjére, és arra, hogy mely kondicionális képességet kívánja fejleszteni:

  • Erő;
  • Gyorsaság;
  • Állóképesség;
  • Erő-állóképeség;
  • Gyorsasági erő;
  • Gyorsasági állóképesség.

A képességfejlesztés edzéstervnél figyelembe kell venni, hogy az adott megnövekedett képesség csak a kellő koordinációs képességek esetén lesz képes realizálódni a teljesítményben.

Az edzéstervezés során az első lépés az információgyűjtés. A megfelelő edésterv megalkotásához szükséges a jelenlegi fizikai állapot ismerete, amihez kiinduló alapként szolgálnak a felmérések. Ezen felül a sportolóval együttesen ki kell tűzni a távlati célokat. Az edzéstervben rögzíteni kell felmérési pontokat, hogy visszajelzést kapjunk az elvégzett munka eredményességéről, illetve az edzéstervben a mérések eredményétől függően megtörténjenek a szükséges változtatások. A felmérések kiemelt jelentőséggel bírnak, objektív alapul szolgálnak az önellenőrzéshez, a szükséges korrekciókhoz.

Az edzések az adott időszakokban különböző célokkal bírnak, ennek megfelelően különböző tartalommal kell megtölteni azokat. Az edzésmunkában az adott időszaknak megfelelően más területek dominánsan fejlesztendők. Amíg az egyik edzés célja a maximális terhelés, addig a következőé a szubmaximális terheléssel a regeneráció elősegítése. Amíg a versenysport holtidőszakában a fizikai alapozás és a technika finomítása a legfontosabbak, addig versenyidőszakban a taktika, a csúcsteljesítmény leadása, az ehhez kellő kondicionális képességek szintentartása a cél.

Az edzőnek ahhoz, hogy a felmérésekből a kellő információkat kinyerje, az edzéseket megtervezve megfelelő célokat állítson fel, a célokhoz a legadekvátabb edzésmunkát rendelje, a terhelés és regeneráció optimális arányát állítsa fel, illetve folyamatosan korrigálja a tervezett munkát, nagy tapasztalat és tudás együttese szükséges.